Kontrasts

Fonta izmērs

news_show
Lastādijā pie Dzīvnieku brīvības un lapsas

Kā būt organizācijām Latvijā?

Kapacitātes projekta ietvaros vasaras periodā mums notika vairākas būtiskas tikšanās ar citām organizācijām Latvijā – trim Rīgā un vienu Liepājā, lai gūtu ieskatu šo organizāciju darbības principos, kapacitātes celšanā un darbu plānošanā un īstenošanā.

Dzīvnieku brīvība – spēcīga organizācija ar spēcīgu misiju – izbeigt dzīvnieku ciešanas industriālajā lopkopībā. Šo sadzird daudzi ziedotāji, jo Dzīvnieku brīvībai savu darbību izdodas nodrošināt vislielākajā mērā pateicoties saviem atbalstītājiem.

Noteikti jāpiemin, ka šai organizācijai ir spēcīga un harizmātiska vadītāja Katrīna Krīgere, kuru satiekot ne mirkli nav jāšaubās par organizācijas izvēlētā ceļa pareizību. No šīs tikšanās arī paņēmām mācību – vadītājam ir ļoti liela nozīme. Tikpat liela nozīme ir arī katra biedra atbildības formulējumam un pienākumiem, kas ir skaidri ikvienam.

Vēl viens vērtīgs aspekts, kuru paņemt (vai varbūt pārņemt) no Dzīvnieku brīvības ir pasākumu un padarītā izvērtēšana. Tikšanās reizi nedēļā, kuras laikā vadītājs sarunājas ar projektu vadītājiem, pārrunājot, kādi no uzstādītajiem mērķiem ir sasniegti, kā gājis nedēļas laikā.

Organizāciju cilvēkiem ir nepieciešams lasīt, izglītoties par dažādiem jautājumiem, kas skar gan darba vidi, veselīgas attiecības tajā un mērķu sasniegšanu. Starp citu, viens no grāmatu ieteikumiem ir “Managing to Change the World: The Nonprofit Manager's Guide to Getting Results” (Alison Green)

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija – biedrība, kuru savulaik izveidoja vairākas citas organizācijas, un kura šobrīd rūpējas par kopējo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanu un virzību Latvijā, sociālās uzņēmējdarbības interešu pārstāvniecību un biedru organizāciju kapacitātes paaugstināšanu, zināšanu un prasmju veicināšanu, kā arī sabiedrības informēšanu par sociālo uzņēmējdarbību.

Šajā biedrībā ir direktors un padome, kas tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu aktuālos stratēģiskos jautājumus – mūsuprāt, ļoti būtiskas tikšanās, kas Radi Vidi Pats iztrūkst.

LSUA redzamo un īstenoto notikumu sarakstā ir daudzi iespaidīgi pasākumi, piemēram, sociālās uzņēmējdarbības piču konkurss “Tam labam būs augt”. Taču biedrībā strādā tikai 4 darbinieki. Kā to izdarīt? Atkal jau nonācām pie secinājuma, cik svarīgs ir vadītājs un komanda, kas strādā, balsototies stratēģijā un ar pārrunātiem mērķiem, kas visiem ir saprotami.

No LSUA iemācījāmies, ka svarīga ir pēctecības nodrošināšana – lai visas organizācijas nākotne nenonāktu uz viena vai dažu cilvēku pleciem, jo, kas notiek, kad šie cilvēki aiziet no organizācijas?

Gan ar kopīgo google drive, gan lietvedības rokagrāmatas un komunikācijas stratēģijas izveidošanu esam mazliet pietuvojušies šai pēctecības sajūtai.

Free Riga – organizācija ar ideālistiem, kuru darbus un apgriezienus vērojot atliek vien noelsties.

Ar citādu darbības virzienu un arī vērienu nekā Radi Vidi Pats, tomēr atradām arī daudz kopīgā. Sadzirdējām, ka vislabāk, ja īstajā vietā strādā īstie cilvēki. Gan kompetences, gan savas pārliecības ziņā. Tajā pašā laikā jābūt vadītājam, kas seko līdzi darbinieku padarītajam un to pārrunā ar viņiem. Tātad atkal – vadītājs, regulāras tikšanās, reflektēšana par padarīto.

You+ – Kā pie noslēdzošajiem devāmies ciemos pie saviem kaimiņiem jauniešu organizācijas Youpluss, kas veicina jauniešu profesionālo prasmju pilnveidi un darbojas neformālās izglītības jomā. No iegūtajām atziņām, kuras radām pie You+ noteikti gribas minēt kopīgu saziņas platformu/caurspīdīgu un pārskatāmu virtuālu darbu delēģēšanas vietu. Piemēram oficiāla google kalendāra ieviešana organizācijas darbā – kas nav ierakstīts google kalendārā, tas organizācijā nenotiek. Radi Vidi Pats bieži saskarās ar iekšējās komunikācijas “caurumiem” – ne visi lieto facebook grupu, vēl mazāk cilvēku lieto kopīgo čatu, kur informācija pazūd un rezultātā kāds vienmēr kaut ko nezina par notiekošo vai nolemto.

Paldies visām organizācijām, kuras piekrita ar mums tikties un sarunāties! Sapratām, ka kaut arī esam tik dažādi, vadības un mērķu realizēšanā labās prakses bieži vien ir tās pašas.

 

Ilze

ActiveCitizensFund KapacitātesProjekts