Kontrasts

Fonta izmērs

news_show
Liepājas pašvaldības publicitātes foto

Linda saņem apbalvojumus par darbu sabiedrības labā

Vakar 18.martā Liepāja svinēja savu dzimšanas dienu. Dzimšanas dienas svinību laikā tika pasniegti  Liepājas apbalvojumi “Goda un Gada liepājnieks 2023” kā arī pateicības.  Par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības līdzdalības veicināšanā un brīvprātīgā darba popularizēšanā pateicību saņēma mūsu Linda Ulāne. Šogad Linda saņēma arī Liepājas goda rakstu “Gada brīvprātīgais 2023”. 

Kā jau ceremonijās pieņemts- ir ziedi, pateicības vārdi un apsveikumi, bet reti dzirdam to, kas ir tie darbi, ko cilvēks veicis. Tāpēc nolēmām iepazīstināt ar dažādajiem Lindas darbības virzieniem un veikumu.

Linda iesaista apkārtējos līdzcilvēkus ļoti daudzās aktivitātēs, kas viņai tuvas un par ko ir iedegusies. To varētu saukt par sabiedrības līdzdalības veicināšanu.

Kopš 2015. gada līdz  šim brīdim viņa rīko un vada grāmatu lasītāju pulciņu, kas notiek dažādās vietās, bet visbiežāk Liepājas Valtera bibliotēkā. Lasītāju pulks šo gadu laikā mainījies, bet noteikti šīs tikšanās veicina viedokļu apmaiņu, interesi par literatūru un lasīšanu, komunikāciju ar domubiedriem.

No 2016. gada līdz šim brīdim Linda ir Dr. Klauns Liepājas Reģionālajā slimnīcā. Darbojusies arī citās slimnīcās Latvijā un ieslodzījuma vietās ( ģimeņu tikšanās dienās). Pateicīgi par viņas iesaisti ir ne tikai cilvēki, kuri atveseļojas, bet arī līdzcilvēki, kuri, dzirdot viņas pieredzi, ir iesaistījušies un kļuvuši par Dr. Klauniem, veikuši ziedojumus, lai šis misijas darbs varētu notikt, kā arī veicinājusi kustības atpazīstamību un izpratni par tās nozīmi. 

Viena no Lindas degsmēm ir par ieslodzījumā esošo cilvēku iekļaušanu sabiedrībā. Kopš 2017. gada un aizvien, viņa brīvprātīgi vada radošās rakstniecības nodarbības Liepājas cietumā. Paralēli tam, ka pati regulāri dodas uz ieslodzījuma vietu, Linda uzrunā cilvēkus un stāsta par brīvprātīgā darba iespējām ieslodzījumā un daudzi drosmīgi cilvēki ir kļuvuši par brīvprātīgajiem. Pateicoties šai aktivitātei, Liepājas teātrī ir tapusi izrāde “Gaišās naktis”, kas vedina uz dialogu ar sabiedrību par to, ko mums nozīmē cilvēki ieslodzījumā un cilvēki brīvībā. Un kā dzīvot tā, lai cilvēkiem būtu mazāka iespēja noiet no pareizā ceļa, bet, atgriežoties uz pareizā ceļa, būtu iespēja iet un iekļauties sabiedrībā. 

Brīvprātīgā darba popularizēšana, ir viena no viņas misijām, kas šobrīd visvairāk izpaužas, stāstot par iespējām iesaistīties un darboties ieslodzījuma vietās.  Daudzus gadus Linda koordinēja jauniešus, kuri devās brīvprātīgajā darbā uz citām valstīm vai brauca brīvprātīgajā darba uz Liepāju vai Kurzemi. Šī darbošanās nav palikusi bez pēdām. Liepājas vārds ir aiznests uz daudzām valstīm un aizvien tiek popularizēts, jo Linda turpina organizēt neformālās izglītības mācības un cilvēki brauc iepazīt Liepāju klātienē. 

Gūtā pieredze mācībās vai brīvprātīgajā darbā ir tas, ko cilvēki vēlāk izmanto ikdienā un tādā veidā pozitīvi ietekmē sabiedrību. 

No 2019. gada Linda ir uzsākusi un turpina sadarbību ar Liepājas probācijas dienestu – kļuvusi par līdzgaitnieci. Paralēli līdzgaitniecībai, Linda nodibināja sadarbību ar dienestu un viņas vadībā biedrībā darbojās cilvēki, kuriem bija noteiktas stundas sabiedriskajā darbā. Šajā procesā- cilvēki bija jāuzrauga, jāapmāca, jāvada. Linda iesaistīja “Radi Vidi Pats” kopienu. Cilvēkiem, kuri strādāja ar dienesta klientiem, bija iespēja pilnveidoties, izaugt un kļūt iekļaujošākiem.

No 2015. gada biedrībā Linda ir vadījusi projektus un neformālās izglītības mācības. Viņas nopelns ir daudzu, dažāda vecuma cilvēku iesaistīšana aktivitātēs un mācībās. Piedalīšanās mācībās un projektos maina iesaistīto cilvēku dzīvi, redzesloku un ikdienu pat tad, ja pārmaiņas uzreiz nav manāmas- tās ir notikušas. 

Informāciju sagatavoja Kristīne Jonova 

Liepājas pašvaldības publicitātes foto