Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Liepājas domes balsojums par iepirkumu un līguma slēgšana

Biedrība “Radi Vidi Pats” ar biedrību DELNA - Sabiedrība par atklātību un "Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrību” no 2023. gada 1.jūnija līdz 2025. gada 31. decembrim īsteno projektu “Integritātes pakti- sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā”.

Integritātes pakts ir rīks godprātības un atbildības veicināšanai, kas dod labumu visām iesaistītajām pusēm, novēršot korupcijas un publiskās naudas izšķērdēšanas riskus. Tas paredz aktīvu pilsoniskās sabiedrības iesaisti iepirkuma uzraudzībā, izmantojot sabiedrības informēšanas iespējas par procesu. Projektā paredzēts īstenot integritātes paktus divās pašvaldībās un izstrādāt rokasgrāmatu, lai pēc šī pilotprojekta noslēguma citām pašvaldībām būtu vieglāk šo pilsoniskās uzraudzības veidu ieviest praksē. Tiek paredzēts, ka integritātes pakti līdz 2027. gadam būs jāievieš nacionālā līmenī.

Biedrības “Radi Vidi Pats” pārstāvji ir tikušies ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvjiem un vienojušies par sadarbību. 9.aprīlī ir noslēgts sadarbības līgums par integritātes pakta īstenošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības iepirkumā “Priekšizpētes izstrāde Liepājas valstspilsētas pašvaldības projektam ”Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumu īstenošana, izveidojot Liepājas Ziemeļu priekšpilsētas (Laumas apkaimes) publiskās ārtelpas zaļo infrastruktūru””.

Mūsu sadarbības projekts ar biedrību „Sabiedrība par atklātību – Delna” paredz īstenot pašvaldības iepirkuma uzraudzības procesu, kas sastāvēs no iepirkuma dokumentu izpētes, iepirkuma līguma izpildes uzraudzības un sabiedrības izglītošanas un informēšanas par konkrētā iepirkuma procesu un iespējām iesaistīties pašvaldības darbā.

Pielikumā parakstītais sadarbības līgums:⤵️⤵️⤵️

https://docs.google.com/document/d/1tUm3Pt4Mhdzg9LQVuvQumLPXoL9mRn6aovu6SVblbX0/edit?usp=sharing