Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Otrās iespējas

Kad mūsu aktīvisti Lindu uzaicināja uz Iekļaušanas un dažādības forumu Rumānijā šī gada pavasarī, mēs vēl nezinājām, ka tas aizvedīs pie lieliskiem jauniem starptautiskiem kolēģiem un daudzsološām, jēgpilnām nākotnes iespējām. Forumā Linda stāstīja par jauniešu radīto solidaritātes projektu Liepājaas cietumā, par neformālās izglītības ietekmi uz jauniešiem ieslodzījumā, par brīvprātīgās kustības nozīmīgumu. Pēc šī stāsta pie viņas pienāca spāņu jaunatnes darbinieks un stāstīja, ka arī viņa organizācija “Las Niñas del Tul” Granadā strādā ar jauniešiem cietumā. Šīs sarunas laikā viņi saprata, ka abām organizācijām ir, ko mācīties vienai no otras, un noteikti Eiropā ir vēl citas biedrības, kam šī tēma būtu aktuāla. Tā radās ideja par pieredzes apmaiņas braucienu uz Spāniju, kas, pateicoties Erasmus+ programmai, notika jau rudenī. Pasākumam tika dots nosaukums “Second Chances” (“Otrās iespējas”), un uz to līdzi aicinājām arī biedrības “Bona Fide” pārstāvi, Dienvidkurzemes Pieaugušo izglītības centra un arī Probācijas dienesta darbinieces. Spānijā tikāmies ar jaunatnes darbiniekiem, psihologiem un psiholoģijas studentiem, terapeitiem, mentoriem, jaunatnes darbiniekiem un projektu vadītājiem no Igaunijas, Horvātijas, Turcijas, Itālijas un Spānijas. Dalījāmies pieredzē, kā darbs ar jauniešiem ieslodzījumā un probācijā notiek katrā valstī, kādu atbalstu piedāvā nevaldības sektors, kādas ir mūsu vajadzības un kā mēs varētu spēcināt savu darbību ar šo izaicinošo mērķgrupu. Tālāk pārdomas no dalībniecēm.

 

“Dalība projektā ‘’Second Chances’’ deva iespēju ne vien iepazīties ar citu valstu organizācijām, nodibināt jaunus kontaktus nākotnes projektiem un iespēju uzlabot jauniešu dzīves, bet arī rast jaunas idejas un vairot pārliecību, ka darbs, kuru darām jauniešu labā ir ļoti, ļoti vajadzīgs ne tikai mūsu valstī, sabiedrībā, bet arī citās valstīs. Tā bija ļoti vienojoša izjūta – katra organizācija / institūcija, izmantojot dažādas metodes un pieejas veic darbu ar sociālā un kriminogēnā riska jauniešiem ar mērķi padarīt pusaudžu un jauniešu dzīves labākas, parādīt iespējas un ne tikai, un viņi to dara ar degsmi un patiesu vēlmi. Radās sajūta, ka šādām organizācijām satiekoties, var izdarīt lielus darbus. Bija iespēja uzzināt vairāk par Erasmus+ un citām programmām, iepazīties vienam ar otru un kopā radīt vīzijas nākotnes projektiem. Tostarp projekta laikā ieguvu gan jaunas praktiskas metodes darbam ar cilvēkiem, jo visi projekta dalībnieki bija entuziastiski, vēlējās dalīties zināšanās, metodēs un prasmēs, gan apmeklēju vienu no Spānijas cietumiem (Granadā), kura vizītes laikā bija iespēja satikt un diskutēt ar ieslodzījumā esošo jauniešu grupu, noskaidrojot viņu resocializācijas iespējas un vēlmes, kā arī iepazīties ar Spānijas ieslodzījuma vietas kultūru un apstākļiem. ‘’Second Chances’’ saveda kopā dažādas valstis un parādīja atšķirīgas realitātes, iespējas un vajadzības un deva ticību nākotnei, ka varam labāk un draudzīgāk, un jaudīgāk – katrs savā valstī un visi kopā. Tāpat projekts (satikšanās) deva skaidru pārliecību, ka šādas starpvalstu tikšanās ir nepieciešamas un nozīmīgas, līdz ar to ceru, ka nākotnē pārstāvjiem no Latvijas būs arvien vairāk iespēju un vēlmju tajos piedalīties vai tās organizēt. Turklāt viens no secinājumiem, kas radās pēc projekta – nevalstiskām organizācijām un valsts iestādēm vairāk jāsadarbojas, lai izprastu viens otra darbu un veidotu veiksmīgu sadarbību ar patiešām jēgpilnām un papildinošām aktivitātēm, īpaši sodu izpildes sistēmā. Darbs ar riska jauniešiem nav vienkāršs nevienā valstī, tas ir izaicinājumu pilns, tomēr organizācijām un institūcijām vienai ar otru sadarbojoties, ir iespējams rezultāts, jo zinu, ka kopīgi centieni atmaksājas, turklāt palīdzot jauniešiem, mēs veidojam savu nākotni, sabiedrību laimīgāku.

Dalība Erasmus+ projektos un citās aktivitātēs mēdz būt izaicinoša, tomēr vairāk par visu – tai ir daudz ieguvumu – pieredzes, ideju apmaiņa, zināšanu papildināšana, jauni partneri (draugi) un iespējas radīt, attīstīt kopīgas idejas, lai padarītu dzīves labākas. Arī man pēc dalības projektā ir daudz pārdomu, ideju un arī jautājumi – kā darīt, kā attīstīt un pilnveidot penitenciāro darbu saskaņā ar mūsu valstī esošajām iespējām un jauniešu patiesajām vajadzībām? Jaunietis. Sistēma. Likums. Iespējas. Dažādais. Nākotne. Ticība. Uzdrīkstēšanās. Idejas. Komanda. Tie ir tikai daži atslēgvārdi, kas raksturo projektu ‘’Second Chances’’ un kopā pavadīto laiku ar projekta dalībniekiem.

Paldies ‘’Radi Vidi Pats’’ un manai darba vietai – Valsts probācijas dienests – par iespēju piedzīvot brīnišķīgu un jēgpilnu starptautisku satikšanos.”

Iveta, Probācijas dienests


 

“Pieredze “Second Chances” projektā pavēra daudz plašāku skatu un arī iespējām saistībā ar sodītām personām gan ieslodzījuma vietās, gan arī ārpus tām. Projekta ietvaros tika apzinātas arī Erasmus+ iespējas, lai varētu plānot, rakstīt un arī īstenot nākotnes projektus saistībā ar brīvprātīgo (un ne tikai) darbu ar sodītām personām.

Projekta laikā tika gūtas pacilājošas, gan skumjas izjūtas, tomēr motivācija turpināt darīt un darīt vēl vairāk stāv pāri visam!”

Līga, biedrība “Bona Fide” 

 

“Dalībai Erasmus+ projektos un mobilitātēs ir daudz ieguvumu - pieredzes apmaiņa  gan dažādu nosacījumu izpildē, gan ideju apmaiņa penitenciārajā darbā, kopīgā darbā ģenerētas idejas penitenciārā darba pilnveidošanai, un protams,iegūti jauni sadarbības partneri. Tieši iepazīšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem ir vislielālakais ieguvums,jo ,tālāk attīstot ģenerētās idejas, varēs uzlabot  darba rezultātus ar notiesātam personām.”

Ina, Probācijas dienests

 

Pašlaik notiek jaunu projektu plānošana, cietuma un probācijas darbinieku, kā arī jauniešu ieslodzījumā vajadzību izzināšana. Ļoti ceram, ka jau nākamgad varēsim dalīties priecīgās ziņās par jaunām aktivitātēm, kas uzlabos jauniešu iespējas un ticību sev atgriezties sabiedrībā sagatavotākiem, veselākiem, gataviem dot un radīt. 

 

Jaunatnes darbinieku mobilitāte "Second Chances" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ atbalstu. 

Raksts atspoguļo tikai autoru viedokli.