Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Miera kultūras mācības Polijā - C3 pasākums: spēles testēšana

5 pilnās dienās, no 2022.g. 3. līdz 9. aprīlim, 20 dalībnieki no Grieķijas, Latvijas, Nīderlandes, Polijas un Lielbritānijas pulcējās Polijā skaistajā dabas fermā @Zywa Ziemia netālu no Gdaņskas, lai pārbaudītu jaunu metodoloģiju, kas palīdzētu attīstīt miera kultūru organizācijās. Metodoloģija - spēle "Mieru, lūdzu!" un tā rokasgrāmata - tika izstrādāta 2021. gadā stratēģiskās partnerības projekta “Mainot spēli: miera kultūras veicināšana organizācijās" ietvaros. Dalībnieki bija ar dažādiem profiliem un zināšanām par tēmu, bet gatavi iepazīt un spēlēt.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar metodoloģijas būtību un to pielietojumu: kādas teorijas, elementi un mehānika stāv aiz spēles, kādas stratēģijas var izmantot organizācijās, lai veicinātu miera kultūras ieviešanu organizācijās. Dalībnieki ieguva zināšanas par Miera kultūru, kas var palīdzēt kolektīviem un profesionāļiem attīstīt efektīvāku saziņas veidu un iekļaujošāku lēmumu pieņemšanas procesu organizācijās un arī sabiedrībā.

Pasākuma laikā dalībnieki ne tikai izspēlēja spēli dažādos variantos, bet arī attīstīja nevardarbīgas komunikācijas prasmes, ka arī dalījās ar savu redzējumu, kā miera kultūra jau paradās mūsu organizācijās un kā to vajadzētu veicināt.

Projekta gala rezultāti būs galda spēle “Mireu, lūdzu!” (“Peace Please!”) un rokasgrāmata par miera kultūru, kas palīdzēs vairāk saprast, kā ievest Miera Kultūru organizācijās. Līdz 2022. gada septembrim ir plānots izdot metodoloģijas gala versiju un prezentēt to sabiedrībai.

Raksts ir tapis strateģiskas partnerības projekta "Changing the game: developing a Culture of peace in the organisations", līg.nr.2020-1-LV01-KA204-077564, ietvaros.

 

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

MieraKultūra ChangingTheGame