Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Projekts "Pan Flute"

Biedrība Radi Vidi Pats kopā ar Horvātijas partnerorganizāciju “Aikien” un Rumānijas partnerorganizāciju ‘Human and Tree” īsteno Erasmus plus programmas Maza Mēroga partnerības projektu “PanFlute”  Projekts norisinājās no 2023.g. septembra līdz 2024. gada decembra.

Projekta "Pan Flute" mērķis ir paaugstināt iesaistīto organizāciju darba kvalitāti, izveidojot un izmēģinot metodoloģiju, kas vērsta uz jauniešu domāšanas maiņu attiecībā uz vides jautājumiem. Tas ietver vides problēmu apzināšanas veicināšanu, pieaugošās ekoloģiskās trauksmes problēmas risināšanu un iesaistīšanos klimata aizsardzības aktivitātēs.
Lai sasniegtu šo mērķi, mēs plānojam:
⦁    Izveidot metodoloģiju ekoaktīvisma jaunatnes darbam rokasgrāmatas veidā, ko jebkura nevalstiskā organizācija var ieviest savā vietējā un reģionālajā kontekstā.
⦁    Testēt metodoloģiju reālās situācijās un uzlabot to atbilstoši trīs projektā iesaistīto kopienu realitātei.
⦁    Palielināt trīs iesaistīto organizāciju un viņu vietējo un reģionālo partneru kapacitāti ekoaktīvisma jaunatnes darbā.

Metodoloģija balstās uz trim pīlāriem:
⦁    Shinrin Yoku - japāņu koncepcija par dabas novērtēšanu un dzīvi saskaņā ar to, kas ir pamatā nevardarbīgai komunikācijai (balstoties uz cīņas mākslas Aikido un Morihei Ueshiba skolas principiem).
⦁    Ekocentriska (ekoloģijas centrēta) garīgās veselības noturība.
⦁    Brīvprātīgais darbs kā jauniešu attīstības rīks un cilvēkresursu dzinējs ilgtspējīgai un efektīvai darbībai.

No biedrības projektā piedalās 3 biedri un aktīvisti: Gloria Pasqual Torres, Staņislavs Babins un Viktorija Bulavkina.